Privacy Policy

Privacyverklaring

Via de website www.wijnspectrum.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wijnspectrum respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

NAW-gegevens

e-mailadres

telefoonnummer

betaalgegevens

aankoopgeschiedenis

logingegevens

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

u gebruik laten maken van onze dienstverlening

het afnemen van wijnen via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website

u toegang verlenen tot uw account

het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan

het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van diensten

het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website

het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten

het verbeteren van onze dienstverlening

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

Wijnspectrum verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wijnspectrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Wijnspectrum:

 

info@wijnspectrum.nl  – 0252-861361

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2018